• 30. listopadu 2023

Vedení zdravotnické dokumentace ve fyzioterapii

Vedení zdravotnické dokumentace ve fyzioterapii není pouze právním požadavkem, ale také klíčovým prvkem při poskytování pacientům. Bohužel, mnoho fyzioterapeutů se potýká s různými výzvami při správě této dokumentace, což může vést k nedostatkům a chybám. V tomto článku se podíváme na důležitost správného vedení zdravotnické dokumentace, běžné problémy, které fyzioterapeuti čelí, a jak aplikace Fyzion může pomoci těmto odborníkům efektivně a správně spravovat dokumentaci svých pacientů.

Vedení zdravotnické dokumentace může být v několika formách. Tím je forma plně listinná, plně elektronická a poslední třetí forma je kombinace listinné a elektronické podoby dokumentace. Zdravotnická dokumentace musí být vedena průkazně, pravidelně, čitelně a musí být průběžně doplňována dle stavu pacienta. K vedení dokumentace fyzioterapeutem se vztahují podmínky jako pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči. Ta ukládá povinnost uchovávat dokumentaci po dobu 5 let od ukončení péče o pacienta.

Zdravotnická dokumentace musí obsahovat název, adresu, identifikační a telefonní číslo zdravotnického zařízení, které vede dokumentaci. Dále je zapotřebí uvést jméno, příjmení, rodné číslo, bydliště a pohlaví. Jestli není známo rodné číslo, tak v některých případech stačí datum narození. V případě, že je fyzioterapie pacientovi hrazena z veřejného zdravotního pojištění, je zapotřebí uvést údaje o zdravotní pojišťovně.

Proč fyzioterapeuti mají vedenou dokumentaci chybně?

Určitě to nedělají vědomě, spíše tam dochází k malým odchylkám od znění zákona. Při kontrolách se nejčastěji, jako chyby uvádí - špatně čitelný záznam, opravy v záznamu jsou prováděny škrtáním, že původní znění opět nelze přečíst. Špatně čitelné záznamy jsou způsobené rychlým zápisem ručně, aby fyzioterapeut mohl, co nejdříve pokračovat v péči o další pacienty. Občas se jako chyba objeví špatně uvedené údaje zdravotnického zařízení.

Fyzioterapeuti se občas bojí používat plně elektronickou podobu dokumentace z důvodu neznalosti zákona a jednotlivých aplikací. V neposlední řadě jsou systémy pro plně elektronickou formu drahé a tvořené spíše pro nemocnice než pro soukromé “malé” fyzioterapeutické ordinace. Díky aplikaci Fyzion se těchto nedostatků můžou fyzioterapeuti vyvarovat a ušetřit tak jejich drahocenný čas při opravách záznamů a při případných kontrolách. Dále budou mít fyzioterapeuti “čistou” hlavu s vědomím, že veškeré potřebné informace o pacientovi jsou bezpečně uložené, snadno dohledatelné a hlavně správně dle legislativních norem.

AdobeStock_275018160-74411345

Jaké jsou všechny výhody elektronické karotéky