• 11. července 2023

Výhody elektronické kartotéky - 2. část

Elektronická karta pacienta nezapadne v kartotéce

V tomto bodě narážíme na podobnou situaci, kterou je ztráta zdravotní dokumentace kvůli živelné katastrofě nebo zlodějem. Karta může v kartotéce zapadnout nečekaně a často ani nemusíte pamatovat důvod, proč se tomu tak stalo. Váš den v ordinaci je velice hektický, a může se snadno stát, že na konci dne založíte kartu pacienta na špatné místo v kartotéce, nebo ji vůbec zapomenete do kartotéky vložit. Jenže co se nestane. V den, kdy má přijít pacient na další kontrolu, nemůžete kartu v kartotéce najít, i když jste si jisti, že jste ji tam uložili. Náhle vám tak chybí záznam z posledních návštěv a jen stěží si vybavujete, jak jste s pacientem pracovali. Takováto situace působí velice neprofesionálně. Nejen, že budete muset zakládat novou kartu, ale navíc můžete u pacienta vzbudit nedůvěru k vám nebo dokonce k celé vaší klinice. Když máte čas a trochu štěstí, původní kartu po nějakém čase najdete zapadlou mezi ostatními, ale to už je pozdě. Výsledkem jsou dvě založené karty pacienta, které zbytečně zabírají místo a bohužel i špatný obrázek u pacienta. V případě elektronického záznamu vám tyto nečekané a komplikované situace odpadnou.

Pořizování fotografií

V oblasti fyzioterapie se stále vzděláváte, zdokonalujete sami sebe a zároveň byste rádi své nabité zkušenosti převedli do ordinace, abyste svoji praxi vylepšili a modernizovali. Fyzioterapie už dávno není pouze o vnímání a pocitech terapeuta, jako u nějakých “šamanů”. V dnešní době, kdy chce každý vidět data, grafy, statistiky atp., už pouhý “pocit” nestačí. To nejmenší, co fyzioterapeut může pro svůj vzestup udělat, je pořídit fotku před terapií a po ní nebo před korekcí a po korekci pacienta. Pacientovi to hned dodá důvěru, má zpětnou vazbu o tom, co se s ním děje. Častokrát díky takovým drobnostem dokáží pacienti lépe vnímat vlastní tělo a lépe ho ovládat. A v zájmu fyzioterapeuta by mělo být maximálně pomoci pacientovi a zároveň dokázat modernizovat a usnadňovat postupy práce. V elektronicky vedené dokumentaci je toto velmi snadné. Pořízené fotografie pouze přiřadíte ke kartě pacienta, není potřeba dalších složek a zvyšování úložišť na počítači. V případě plné listinné formy byste museli fotografie nejprve vytisknout a následně je uložit do karty pacienta. A takto byste postupovali každou návštěvu. Kromě práce navíc by to dále znamenalo mít barevnou tiskárnu, jelikož černobílé záznamy by nemusely vypadat autenticky. Každou fotografii byste museli ručně popsat a uvést na ni datum pořízení. Při porovnání by se opět jednalo o zdlouhavé vyhledávání v kartě pacienta, kdy byla jaká fotka pořízena. Focení pacientů není samozřejmě nutností, ale pro začátek se jedná o jednoduchou, ale velmi praktickou modernizaci.

Výhody elektronické kartotéky 1. část

Kompletní zákonné náležitosti zdravotnické dokumentace

Zdravotnická dokumentace má ze zákona uděleno, že na každém listu dokumentace mají být identifikační údaje pacienta, jakými jsou jméno, příjmení, rodné číslo. A dále musí být všude uvedené i identifikační údaje poskytovatele - jméno, příjmení, IČO. Tyto náležitosti jistě obsahují všechny vaše dokumentace. V případě papírové formy je však nejspíš nezapisujete zvlášť na každou stranu. Elektronická dokumentace tuto záležitost řeší hravě, a to tím, že je standardně na každé stránce “hlavička” se všemi potřebnými údaji.

Data a přístup odkudkoli

Asi každý fyzioterapeut by si čas od času potřeboval dodělat nějaké drobné resty doma, ať se jedná o pouhé úpravy/přeobjednání termínů, zaslání dárkového poukazu nebo jiné drobnosti. Pokud máte pouze listinnou formu dokumentace, může to pro vás znamenat problém, protože adresy a telefonní čísla máte převážně uloženy v kartě pacienta a jistě ne všechny v soukromém telefonu. Proto tyto záležitosti beztak uskutečňujete v ordinaci, ačkoli se vám jednoduše nehodí zůstávat na pracovišti déle a vy víte, že to ani není potřeba. Může se také přirozeně stát, že onemocníte a jste bez recepční, která by pacienty zrušila. Při elektronicky vedené dokumentaci si můžete v pohodlí domova, dokonce přímo z postele otevřít karty pacientů s telefonními čísly a napsat jim např. sms o zrušení jejich návštěvy. Mít přístup ke zdravotní dokumentaci i mimo ordinaci je velká výhoda, byť se to na první pohled a přetrvávající zvyk nemusí zdát.

search

Zajímá vás elektronická dokumentace?

Podívejte se, jaké možnosti nabízí elektronická dokumentace Fyzion.