sms

SMS před návštěvou

Každý pacient dostane den před návštěvou SMS, která ho informuje, aby na vyšetření nezapomněl. Do budoucna plánujeme rozšířit o možnost editovat text SMS nebo vypnout a zapnout posílání SMS na základě pacienta.
SMS obsahuje datum a čas návštěvy a název a telefonní číslo ordinace.