• 9. června 2023

Je předplatné Fyzion trvalý závazek?

Pregnant

Možná některé z Vás napadne, co s daty, když nebudete moct pracovat – onemocníte, přerušíte činnost např. kvůli těhotenství aj.? Kde budou uchovány a jak je získáte zpět? Budete muset stále platit předplacený tarif?

Tyto všechny otázky a možná ještě další Vás mohou napadnout, než začnete vůbec Fyzion používat. My se je Vám pokusíme zodpovědět.

Několikaměsíční výpadek

Pokud onemocníte a budete chtít pouze na nějakou dobu přerušit užívání Fyzionu, Vaše data u nás zůstanou chráněná, než se opět vrátíte k činnosti.

Ukončení činnosti

V případě ukončení činnosti z jakýchkoliv důvodů máme ve smluvních podmínkách uvedeno: „Po ukončení poskytování plnění, je Poskytovatel povinen všechny osobní údaje vymazat do 5 let od konce plnění nebo je vrátit Uživateli, pokud nemá povinnost uložit osobní údaje na základě zvláštního zákona."

Zrušení užívání Fyzionu, ale pokračujete v práci

Jestliže se rozhodnete přestat užívat Fyzion, Vaše data Vám ze systému vyexportujeme a můžete si je přesunout na Vámi zvolené místo.

Co se týče placení za užívání Fyzionu, máte minimálně dvě možnosti.

Můžete si přestat platit Fyzion, když využíváte placení po měsících. V případě, že máte roční předplatné vrátíme Vám poměrnou částku. Ve smluvních podmínkách to máme uvedeno takto: "Uživatel má právo na vrácení poměrné částky z ročního předplatného placené licence, rozhodne-li se v průběhu plnění licence odstoupit od smlouvy. Výše poměrné částky se vypočítává z měsíců, které v rámci roční licence, uživatel ještě nečerpal."

Jestli máte nějaké další dotazy a nejistoty, stačí zanechat zprávu na FB nebo dotaz zaslat emailem. My se Vám pokusíme co nejdříve odpovědět.

try (1)

Vyzkoušejte Fyzion

Systém můžete vyzkoušet i režimu zdarma, který je bez časového omezení a se stejnou mírou bezpečnosti uložení dat, jako placené balíčky. Ideální způsob, jak systém prozkoumat!